ورود | پنج شنبه 04 اردیبهشت ماه 1393
 

اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا                               سال جهاد اقتصادي گرامی باد.                               به پايگاه اطلاع رساني دانشگاه پيام نور واحددهاقان خوش آمديد
خدايا خدايا تا انقلاب مهدی(عج) از نهضت خمینی محافظت بفرما
لینک ها و فایلهای مفید

توجه توجه مهم مهم امتحانات روزبرفي - سه شنبه 15 بهمن ماه 1392
به اطلاع دانشجويان محترم مي رسانددانشجوياني که درامتحانات مورخ11/10-16/10-17/10و22/10بدليل بارش برف غايب بودندطبق کدها وساعات اعلام شده درليست پيوست مي توانندمورخ 26/11/92درامتحان مجددشرکت نمايندشايان ذکراست فقط دروسي که کدآنهادرليست موجودمي باشدازآنان امتحان بعمل مي آيد  

اطلاعيه های آموزش
اطلاع رساني ازطريق سيستم پيامک دانشگاه - يكشنبه 31 فروردین ماه 1393
نظربه تکميل نبودن اطلاعات دانشجويي درسيستم گلستان دانشجويان عزيزلطفاهرچه سريعترنسبت به تکميل اطلاعات وواردنمودن شماره همراه خود(نه بستگان)اقدام نماييد تادرصورت اطلاع رسانيهاي آموزشي ازطريق سيستم پيامک دچارمشکل نگرديد  

مهم مهم(تمديدثبت نام دروس ريزشي) - شنبه 30 فروردین ماه 1393
باعنايت به مشکل اتوماسيون درروزهاي پاياني سال 92بازه زماني ثبت نام مجدددروس ريزشي بدليل بارش برف جهت دانشجوياني که ثبت نام ننمودندبشرح ذيل اعلام مي گردد: نوع آزمون:تجديدامتحان مسيرثبت نام:3922 تاريخ ثبت نام از30/1/93لغايت3/2/93  

مهلت ارائه درس کارآموزي - دوشنبه 25 فروردین ماه 1393
طبق آيين نامه جديدآموزشي مهلت ارائه درس کارورزي اززمان انتخاب درس تا2نيمسال تمديدگرديد  

کارورزي درشرکت فولادمبارکه - دوشنبه 25 فروردین ماه 1393
دانشجوياني که متقاضي انجام کارورزي درمجتمع فولادمبارکه مي باشندبايستي مدارک ذيل راحداکثرتاتاريخ 15/2/93تحويل اموزش نمايند 1-تصويرصفحات شناسنامه2-تصويرکارت ملي3-تصويرکارت دانشجويي4-دوقطعه عکس جديد4*3  

امتحان ريزشي مرحله دوم - شنبه 24 اسفند ماه 1392
دانشجوياني که بدليل شرايط نامساعدجوي موفق به شرکت درامتحانات نيمسال اول 93-92نگرديدندمي توانندازتاريخ 24/12/92لغايت 28/12/92جهت ثبت نام دروس ريزشي اقدام نمايند1-نوع آزمون:ريزشي مرحله دوم2-مسيرثبت نام:نيمسال3922شرکت دانشجويان درآزمون ريزشي اجباري نمي باشد  

لغوکلاسهاي مهندس هاشميان - دوشنبه 19 اسفند ماه 1392
قابل توجه دانشجويان عزيز":کليه کلاسهاي آقای مهندس هاشميان درروزسه شنبه مورخ 19/12/92تشکیل نمی گردد.  

توجه توجه مهم مهم امتحانات روزبرفي - سه شنبه 15 بهمن ماه 1392
به اطلاع دانشجويان محترم مي رسانددانشجوياني که درامتحانات مورخ11/10-16/10-17/10و22/10بدليل بارش برف غايب بودندطبق کدها وساعات اعلام شده درليست پيوست مي توانندمورخ 26/11/92درامتحان مجددشرکت نمايندشايان ذکراست فقط دروسي که کدآنهادرليست موجودمي باشدازآنان امتحان بعمل مي آيدهمچنين دروسي که جزوامتحانات تاريخهاي اعلام شده مي باشدولي درليست پيوست وجودنداردامتحان آنهابصورت ريزشي همزمان باامتحانات پايان نيمسال دوم 92-93برگزارمي گردد   بيشتر...

تغييرتاريخ امتحان روزهاي برفي - شنبه 19 بهمن ماه 1392
تاريخ امتحانات مربوط به روزهاي برفي از25/11/92به 26/11/92تغييريافت  

تمديدمهلت انتخاب واحد - شنبه 05 بهمن ماه 1392
انتخاب واحدنيمسال دوم 93-92تاتاريخ 17/11/92تمديدگرديد  

تاريخ حذف واضافه نيمسال دوم 93-92 - شنبه 05 بهمن ماه 1392
حذف واضافه نيمسال دوم 93-92ازتاريخ 26/11/92لغايت5/12/92مي باشدبدليل تاييدنشدن دروس ومشخص نبودن معدل کليه دانشجويان بايستي حتمادرزمان حذف واضافه به سايت مراجعه نمونه ونسبت به اصلاح انتخاب واحدخودطبق معدل اقدام نمايند  

تکميل ظرفيت - دوشنبه 25 آذر ماه 1392
زمان ثبت نام تکميل ظرفيت ازطريق سوابق تحصيلي ازتاريخ 1/10/92لغايت5/10/92مي باشدجهت ثبت نام به سايت سنجش مراجعه نماييد  

مهماني نيمسال دوم 93-92 - چهارشنبه 20 آذر ماه 1392
طبق اطلاعيه قبلي درخواست مهماني فقط ازطريق ثبت درسيستم گلستان انجام مي گيردوبه درخواستهاي خارج ازسيستم گلستان ترتيب اثرداده نخواهدشد  

زمان ثبت درخواست مهماني نيمسال دوم 93-92 - يكشنبه 19 آبان ماه 1392
درخواست مهمان شدن جهت نيمسال دوم 93-92از15/9/92لغايت 10/10/92مي باشددانشجوبايددرخواست خودرادرسيستم گلستان ثبت نمايدتادرشوراي آموزشي مطرح گردد  

شرط اخذدرس کارآموزي - شنبه 11 آبان ماه 1392
جهت اخذدرس کارآموزي گذراندن 100واحددرسي الزامي است دانشجوياني که تاکنون 100واحدنگذرانده اندبايددرزمان حذف اظطراري نسبت به حذف درس مذکوراقدام نمايند  

تکميل ظرفيت دانشگاه پيام نور - پنج شنبه 09 آبان ماه 1392
تکميل ظرفيت تاتاريخ 12/8/92مي باشدافرادي که درآزمون سراسري 92شرکت نموده اندميتوانندجهت ثبت نام تکميل ظرفيت به سايت سنجش مراجعه نمايندشايان ذکراست ثبت نام بدون آزمون (ازطريق سوابق تحصيلي)دردي ماه سال جاري صورت مي گيرد  

مهلت ارائه درس پروژه وکارآموزي - دوشنبه 08 مهر ماه 1392
طبق آيين نامه جديدآموزشي مهلت ارائه درس پروژه وکارآموزي فقط يک ترم مي باشدودانشجوياني که ازنيمسال اول 93-92نسبت به اخذاين دوواحددرسي اقدام نمايندجهت تحويل به استادوثبت نمره فقط تاپايان ترم فرصت داشته وپس ازگذشتن مهلت مذکورنمره صفردرج مي گردد  

ثبت نام درس ريزشي آمارمقدماتي - دوشنبه 01 مهر ماه 1392
تاريخ ثبت نام درس ريزشي آمارمقدماتي ازتاريخ 1/7/92لغايت 4/7/92 مي باشد 1-نوع آزمون:ريزشي مرحله اول 2-مسيرثبت نام:نيمسال 3921 3-فقط دانشجوياني مي تواننددرآزمون مجدداين درس شرکت نمايندکه درامتحان قبلي حضورداشته اند 4-شرکت دانشجويان درآزمون اجباري نمي باشد 5-اين درس جزءسقف انتخاب واحدترم 3921محسوب نمي شود 6-تاريخ برگزاري آزمون مورخ 6/7/92ساعت 10:30لغايت12:30مي باشد  

امتحان تکدرس نيمسال اول 93-92 - شنبه 30 شهریور ماه 1392
دانشجويان متقاضي شرکت درامتحان تکدرس نيمسال اول92جهت ثبت نام حداکثرتاتاريخ10/7/92به آموزش مراجعه نمايند  

زمان ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سراسري92 - يكشنبه 17 شهریور ماه 1392
ثبت نام و انتخاب واحدورودیهای جدید کارشناسی وکارشناسی ارشد آزمون سراسری سازمان سنجش از 30/6/ 92لغایت 5/7/92 مي باشدکلیه پذیرفته‌شدگان لازم است اصل مدارک را با حجم هر تصویر حداکثر تا 250 کیلو بایت و ترجیحاً jpg یا jpeg اسکن نموده و به سایت ثبت‌نام (http://reg.pnu.ac.ir) مراجعه و پس از مطالعه اطلاعات و راهنمای مربوط به ثبت‌نام غیرحضوری با شناسه کاربری و گذرواژه ارائه شده اقدام به ثبت‌نام نمایند.  

زمان پذيرش اينترنتي وانتخاب واحدپذيرفته شدگان فراگيرمهر92 - شنبه 16 شهریور ماه 1392
كليه دانشجويان ميبايست از تاريخ 14/6/92 جهت دريافت زمان پذيرش غير حضوري به سيستم مراجعه نمايند. شايان ذكر است مهلت انجام مرحله پذيرش و انتخاب واحد از تاريخ 14/6/92 لغايت 18/6/92 ميباشد. خلاصه مراحل پذيرش و انتخاب واحد: الف) تكميل مشخصات و ارسال مدارك و دريافت "گزارش260" ب) پرداخت شهريه ثابت ج)انتخاب واحد و دريافت "گزارش 101" 1- كليه پذيرفته شدگان ميبايست با شناسه كاربري و گذرواژه به شرح زير وارد سيستم شوند: - شناسه كاربري: شماره داوطلبيu921 و گذرواژه : شماره ملي ( در صورتيكه در ابتداي كد ملي رقم صفر وجود داشته باشد بايد هنگام درج شناسه كاربري ثبت گردد.) مثال : شناسه كاربري: U921600707  

تاريخ حذف واضافه نيمسال اول93-92 - شنبه 16 شهریور ماه 1392
تاريخ حذف واضافه نيمسال اول93-92از8/7/92لغايت 16/7/92وشروع کلاسهااز19/6/92مي باشد  

قابل توجه دانشجويان متقاضي امتحان تغييررشته بندج - پنج شنبه 13 تیر ماه 1392
دانشجوياني که جهت آزمون تغييررشته بندج ثبت نام نموده انددرسايت گلستان منوي اطلاعات جامع دروس امتحاني شان ثبت گرديده است لطفاهرچه سريعتربامراجعه به سايت ازدروس انتخابي ومبلغ شهريه اطلاع يابيد شايان ذکراست اين دانشجويان حق انتخاب واحدترم تابستان راندارند  

کارورزي درفولادمبارکه - يكشنبه 22 اردیبهشت ماه 1392
دانشجويان متقاضي کارورزي درمجتمع فولادمبارکه حداکثرتاتاريخ 28/2/92درخواست خودرابه انضمام تصويرصفحات شناسنامه،تصويرکارت ملي،تصويرکارت دانشجويي ويک قطعه عکس 4*3تحويل دهند  

دريافت کارت ورودبه جلسه - شنبه 21 اردیبهشت ماه 1392
دانشجويان گرامي داشتن کارت ازمون(گزارش 428)جهت ورودبه جلسه امتحان الزامي است لطفاهرچه سريعترنسبت به پرداخت شهريه ودريافت گزارش مذکوراقدام نماييدشايان ذکراست 72ساعت پس ازپرداخت شهريه کارت ازمون فعال مي گردد  

ارزشيابي اساتيد - شنبه 21 اردیبهشت ماه 1392
دانشجويان گرامي ازتاريخ 16/2لغايت26/2ازمسيرزيرنسبت به ارزشيابي اساتيداقدام نماييد:ارزشيابي-استاد-ارزشيابي  

قابل توجه دانشجويان گرامي - شنبه 19 اسفند ماه 1391
بدليل اعمال اصلاحيه دردروس شيمي عمومي رشته کشاورزي واقتصادکلان رشته حسابداري ومديريت لطفاقبل ازانجام حذف واضافه وضعيت نمره خودرابررسي نماييد  

آيين نامه جديدآموزشي - سه شنبه 08 اسفند ماه 1391
موارجديدآيين نامه اموزشي 1-درشرايطي که ازدانشجو8واحددرس نظري باقي مانده باشدمي تواندواحدهاي درسي مذکوررادرتابستان بگذراند2-درشرايطي که دانشجوجهت فراغت ازتحصيل تنهادودرس نظري باقيمانده داشته باشدمي تواندآن دودرس رابصورت معرفي به استادبگذراند  

نمره دروس عملي وآزمايشگاهي - دوشنبه 30 بهمن ماه 1391
قابل توجه دانشجويان گرامي:حضوردرکليه کلاسهاي دروس آزمايشگاهي وعملي اجباري بوده ودانشجوياني که درکلاس وامتحان دروس مذکورشرکت ننمايندنمره صفربرايشان درج مي گردد  

ثبت نام پذيرفته شدگان فراگير - دوشنبه 30 بهمن ماه 1391
ثبت نام وانتخاب واحدپذيرفته شدگان فراگيراز23/11/91لغايت 30/11/91مي باشد24ساعت پس ازثبت نام اينترنتي دانشجوقادربه انتخاب واحدمي باشد  

ثبت نام پذيرفته شدگان بدون آزمون - دوشنبه 30 بهمن ماه 1391
زمان ثبت نام اينترنتي(غيرحضوري) پذيرفته شدگان بدن آزمون ازتاريخ 6/12/91لغايت 10/12/91 مي باشدو  

حذف واضافه نيمسال دوم 92-91 - دوشنبه 30 بهمن ماه 1391
حذف واضافه نيمسال دوم 92-91ازتاريخ 19/12/91لغايت 30/12/91مي باشد.کليه دانشجويان بايستي درزمان اعلام شده به سايت مراجعه نموده وبراساس معدل دروس تاييدشده نسبت به اصلاح انتخاب واحدخوداقدام نمايند  

انتخاب واحدنيمسال دوم 92-91 - شنبه 14 بهمن ماه 1391
انتخاب واحدنيمسال دوم 92-91از14/11/91شروع مي شودکليه دانشجويان بايدبه سيستم گلستان مراجعه نموده وطبق زمانبندي اعلامي ازطرف سيستم نسبت به انتخاب واحدخوداقدام نمايند.ضمنابدليل تاييدنشدن دروس همه دانشجويان بايددرزمان حذف واضافه به سايت مراجعه وطبق معدل واقعي نسبت به اصلاح انتخاب واحدخوداقدام نمايند  

مقررات آزمون - دوشنبه 11 دی ماه 1391
1-ارائه کارت دانشجويي وکارت آزمون(گزارش 428)2-توجه به سربرگ سوالات جهت استفاده ازماشين حساب،جدول...3-تطبيق اطلاعات پاسخنامه بامشخصات فردي دانشجويان واطلاعات روي برگه سوال4-حضوردانشجو45دقيقه قبل ازشروع آزمون5-ممنوعيت به همراه داشتن کتاب ،جزوه ،تلفن همراه..6-مخدوش نکردن پاسخنامه ودقت درتعدادسوالات7-استفاده ازمدادمشکي نرم درپاسخنامه تستي8-رعايت نکاتي که مسئولين اجرايي متذکر مي شوند9-تکميل کدسري سوال باتوجه به توضيحات مندرج درصفحه اول سوال10-امضاي برگ حضوروغياب باخودکار11-دانشجوياني که بيش ازيک آزمون دارندنبايدجلسه راترک کنند12-تحويل سوالات امتحاني به مراقبين محترم بعدازپايان هرآزمون13-ثبت اعتراضات ويامشکل خاص درامتحان حداکثرپس از3روزدرسيستم گلستان  

پرداخت شهريه - شنبه 25 آذر ماه 1391
جهت پرداخت شهريه به شماره حسابهاي بانک صادرات مندرج درگزارش 101يا163صرفامي بايست ازطريق مراجعه حضوري وتکميل فيش به بانک صادرات اقدام نماييد.شايان ذکراست پرداخت ازطريق ATMوغيره موردتاييدنمي باشد  

درخواست مهماني جهت نيمسال دوم 92-91 - چهارشنبه 08 آذر ماه 1391
دانشجويان محترم جهت درخواست مهماني نيمسال دوم 92-91ازتاريخ1/10/91لغايت1/11/91فايل مربوطه رادريافت وپس ازتکميل به آدرس ذکرشده ارسال نماييد  

تغيير تاريخ برخي ازامتحانات ميان ترم - سه شنبه 23 آبان ماه 1391
باعنايت به تغييرتاريخ برخي ازامتحانات ميان ترم لطفافايل امتحانات رامجددبررسي نماييد  

قابل توجه دانشجويان گرامي - دوشنبه 22 آبان ماه 1391
دانشجوياني که درنيمسال اول 92-91برخلاف مقررات بيش ازيک عنوان درسي ازگروه معارف راانتخاب نموده انددروس مازادبصورت سيستمي حذف گرديده است لذادانشجويان مذکوربايستي مجدد انتخاب واحدخودرابررسي وکنترل نمايند  

قابل توجه دانشجویان گرامی: - يكشنبه 07 آبان ماه 1391
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اعلام نمود: درس « حفظ جزء 30قرآن كريم » معادل دو واحد درسي در شوراي آموزشي دانشگاه پيام نور » تصویب و از نیمسال اول ۹۲-۹۱ ارائه می شود. در راستای پیگیری های صورت گرفته از سوی پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه نیوز، دکتر علیرضا اژدر، اعلام نمود که پیش ثبت نام درس مذکور از روز یکشنبه مورخ ۱۵ مرداد ماه ۹۱ برای دانشجویان حافظ قرآن کریم و علاقمندان به حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم آغاز شده است و دانشجویانی که پیش ثبت نام را انجام داده اند، می بایست با مراجعه به سیستم گلستان پیام نور ثبت نام خود را برای ترم جدید در مهرماه قطعی نمایند. وی افزود: پیش ثبت نام به منظور سنجش علاقمندی دانشجویان به گذراندن واحد درسی مذکور می باشد و تنها دانشجویانی قادر خواهند بود این واحد درسی را در ترم پاییز بگذرانند که ابتدا پیش ثبت نام و سپس ثبت نام قطعی را انجام داده باشند. در شهریور ماه سال جاری (ترم تابستان 91-90)دانشجویان آزمونی را من باب این درس نخواهند داشت و آزمون این درس در ترم تحصیلی جدید یعنی مهرماه و همزمان با امتحانات پایان ترم دانشجویان صورت خواهد پذیرفت. به گزارش خبرنگار دانشگاه نیوز "دکتر علیرضا اژدر" نکات زیر را از اهم موارد مربوط به این درس ذکر نمودند: 1- درس « حفظ جزء30 قرآن كريم » معادل دو واحد درسي خودخوان محسوب می شود. 2-بدون شهريه است. 3-خارج از سقف واحدهاي تعيين شده می باشد یعنی اگر دانشجویی 20 واحد درسی را برای ترم پاییز انتخاب نمود،می تواند این درس را نیز، علاوه بر آن 20 واحد اخذ نماید. 4-نمره این درس هرچه باشد، در معدل كل دانشجويان مؤثر می باشد. 5- آزمون این درس بصورت تستي می باشد. 6-این درس در حال حاضر کاملا اختیاری می باشد و هیچ الزامی در گذراندن این درس نیست  

قابل توجه دانشجویان گرامی: - شنبه 06 آبان ماه 1391
باتوجه به گذشتن 4 جلسه از درس تربیت بدنی از اتخاذ این درس در زمان حذف و اضافه خودداری فرمایید.  

قابل توجه دانشجویان گرامی: - چهارشنبه 03 آبان ماه 1391
امتحان تکدرس نیمسال اول 92-91 روز یکشنبه مورخ 91/8/28 ساعت 9:30 برگزار می گردد.  

قابل توجه دانشجویان گرامی: - چهارشنبه 03 آبان ماه 1391
مدارک مورد نیاز ثبت نام دانشجویان جدید الورود سال تحصیلی 92-91 - 6 قطعه عکس - فتوکپی شناسنامه ( همه صفحات ) - فتو کپی کارت ملی پشت و رو - مدرک دیپلم اصل یا اصل موقت و فتوکپی - مدرک پیش دانشگاهی اصل یا اصل موقت و فتوکپی - اصل ریز نمرات 3 ساله دیپلم (102 واحدی ) - اصل ریز نمرات پیش دانشگاهی - تاییدیه تحصیلی ( جهت گرفتن تاییدیه تحصیلی ضمن مراجعه به دفاتر خدمات پستی با در دست داشتن یک برگ از کپی پیش دانشگاهی یا مدرک دیپلم نظام قدیم اقدام نمایند) - حکم کارگزینی (شاغلین ) - کارت پایان خدمت یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت تاریخ مراجعه به سایت گلستان جهت ثبت نام 1/7/91الی7/7/91 سایت ثبت نام(گلستان) :reg.pnu.ac.ir سایت دانشگاه دهاقان :جهت اطلاع از برنامه کلاسی dh.isfpnu.ac.ir  

قابل توجه دانشجویان گرامی: - چهارشنبه 03 آبان ماه 1391
در خصوص استفاده از امتیاز رتبه اولی در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال 91 استان اصفهان بيشتر...  

قابل توجه دانشجویان گرامی: - چهارشنبه 03 آبان ماه 1391
بمنظور رفع اشکال کارتهای بیمه حوادث دانشجویی ضمن مراجعه به سایت www.novinandish.com نسبت به دریافت کارت خود اقدام نمایند.  

قابل توجه دانشجویان گرامی: - چهارشنبه 03 آبان ماه 1391
تغییر رشته بند ج بيشتر...  

قابل توجه دانشجویان گرامی: - چهارشنبه 03 آبان ماه 1391
براساس مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه مقرر گرديد: دانشجويان ايثارگر با حداقل 6 ماه سابقه ( متوالي يا متناوب ) حضور درجبهه های دفاع مقدس ( با ارائه گواهي از نهاد هاي ذيربط) درصورت تمایل از گذراندن درس آشنايي با دفاع مقدس معاف شوند .شايان ذكر است كامل كردن سقف دروس اختياري مطابق با برنامه درسي و كاردكس سال ورود الزامي مي باشد  

قابل توجه دانشجویان گرامی: - سه شنبه 02 آبان ماه 1391
کلیه دانشجویان جدیدالورود جهت دریافت کارت دانشجویی به واحد آموزش (سرکارخانم طیاری ) مراجعه فرمایند.  

اطلاعيه های برنامه ریزی
قابل توجه دانشجویان گرامی رشته کشاورزی - شنبه 10 اسفند ماه 1392
کلیه کلاسهای آقای دکتر صلحی پنجشنبه مورخ 4/2 برگزار نمی گردد جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.  

قابل توجه دانشجویان رشته کشاورزی - يكشنبه 24 فروردین ماه 1393
درس فراوری تولیدات دام مدرس آقای ملک پوری مورخ 3/2/تشکیلl می شود میانترم 18/2 ساعت 11:30 فصل 1و2 می باشد.  

قابل توجه دانشجویان 'vhldماه 1393
کلیه کلاسهای آقای زینعلی چهارشنبه مورخ 3/2/93 لغو می باشد جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.  

قابل توجه دانشجویان گرامی - دوشنبه 01 اردیبهشت ماه 1393
کلیه کلاسهای آقای عسگریزاده (ریاضی 2 رشته کشاورزی . ریاضی 2 رشته زیست شناسی)چهارشنبه مورخ 3/2/93 برگزار نمی گردد جبرانی 10/3/93 می باشد.  

قابل توجه کلیه دانشجویان اسفند ماه 1392
درس دانش خانواده سرکار حجازی مورخ 2/2 برگزار نمی گردد تاریخ جبرانی 16/2 می باشد .  

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر
کلاس جبرانی آقای رضوی درس مبانی مدیریت این هفته لغو و در مورخ 4/2 برگزار می گردد  

قابل توجه دانشجویان رشته کشاورزی - پنج شنبه 21 فروردین ماه 1393
درس آز خاکشناسی , و خاکشناسی آقای مهندس قریشی در روزهای شنبه ساعت 5-1 برگزار می گردد حضور دانشجویان الزامی است.  

قابل توجه دانشجویان رشته کشاورزی - يكشنبه 24 فروردین ماه 1393
درس آز طرح دامپروری روزهای چهارشنبه مدرس خانم عبدالباقی مورخ 27/1 و3/2و10/2و24/2 ساعت 4-1 برگزار می گردد.  

قابل توجه دانشجویان گرامی رشته کامپیوتر - شنبه 24 اسفند ماه 1392
جلسه توجیهی پروژه گرایش مهندسی فناوری اطلاعات (استاد: آقای مهندس هاشمیان) پنجشنبه مورخ 28/1/93 ساعت 12-10 برگزار می گردد. حضور دانشجویان الزامی است.  

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت - يكشنبه 24 فروردین ماه 1393
درس نحوه تنظیم کنترل بودجه مدرس آقای افشاری روز دوشنبه مورخ 25/1 و1/2 و8/2 و15/2و22/2 و29/2 ساعت 5-1برگزار می گردد  

قابل توجه دانشجویان رشته علوم اجتماعی - يكشنبه 24 فروردین ماه 1393
درس اصول علم سیاست مدرس خانم قوام پور روزهای شنبه مورخ 6/2 و13/2 و20/2 ساعت 12-8 برگزار می گردد.  

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر - شنبه 23 فروردین ماه 1393
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی مورخ 24/1 و 31/1و7/2و14/2 و21/2 ساعت 5-1برگزار می گردد.  

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر - شنبه 23 فروردین ماه 1393
درس طراحی و پیاده سازی مورخ 24/1 و 31/1و7/2و14/2 و21/2 ساعت 12-8 برگزار می گردد.  

قابل توجه دانشجویان رشته علوم اجتماعی - پنج شنبه 21 فروردین ماه 1393
درس مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی1 آقای کوهستانی یکشنبه ها مورخ 23/1 و26/1 و(30/1 سه شنبه) و2/2 و(6/2 سه شنبه )و13/2 و20/2و27/2 ساعت 2:30 برگزار می گردد.  

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر - پنج شنبه 21 فروردین ماه 1393
درس فناوری اطلاعات برای مدیران خانم رحمتی مورخ 28/1/ و 25/2 برگزار نمی گردد.  

قابل توجه دانشجویان رشته زیست شناسی - شنبه 16 فروردین ماه 1393
کلاس روش تحقیق مهندس باغبانی مورخ 3/2/93 برگرا نمی گردد جبرانی متعاقبا اعلام می گردد .  

قابل توجه دانشجویان رشته علوم دامی مهم مهم - پنج شنبه 21 فروردین ماه 1393
درس ژنتیک روز یکشنبه مورخ 24/1 و7/2 و21/2 ساعت 12-8 برگزار می گردد.و درس آز ژنتیک پنج شنبه مورخ 28/1 و3/2 و11/2 و18/2 و25/2 و1/3 ساعت 12-8 مدرس خانم زارعی برگزار می گردد.  

قابل توجه دانشجویان رشته الهیات - شنبه 16 فروردین ماه 1393
درس حقوق تجارت 1 آقای موسوی ساعت 3-1 و درس حقوق کار ساعت 5-3 مورخ 24/1 یکشنبه و بقیه جلسات پنجشنبه -ساعت 10-8 و 12-10 مورخ 28/1 و4/2 و11/2 برگزار می گردد.  

قابل توجه دانشجویان آبادانی روستا - دوشنبه 18 فروردین ماه 1393
درس راههای روستایی آقای ذوالفقاری در روزهای دوشنبه ساعت 5-1 برگزار می گردد مورخ 1/2 و15/2 برگزار می گردد.  

قابل توجه دانشجویان رشته کشاورزی - دوشنبه 18 فروردین ماه 1393
درس ریاضیات 1 مدرس آقای عقیلی روز چهارشنبه مورخ 20/1/,27/1 ,3/2 ,10/2 ,17/2 ,24/2ساعت 12-8 برگزار می گردد.  

قابل توجه دانشجویان گرامی شنبه 24 اسفند ماه 1392
کلاس آزمایشگاه فیزیک خانم خسرو 6/2/93 برگزار نمی گردد جبرانی 26/2/93 می باشد.  

قابل توجه دانشجویان رشته فقه و مبانی - شنبه 16 فروردین ماه 1393
درس قواعد فقه 2 خانم عمویی 5-8 مورخ 1/2 و 12-8 مورخ 29/2 برگزار می گردد.  

قابل توجه دانشجویان گرامی رشته زیست شناسی - شنبه 24 اسفند ماه 1392
برنامه زمانبندی کلاس جانورشناسی 2 ( استاد: خانم ممیز) شنبه ها ساعت12-8 مورخ 30/1/93 ، 6/2/93 برنامه زمانبندی آز جانورشناسی 2 ( استاد: خانم ممیز) شنبه ها مورخ 30/1/93 ساعت3-1، 6/2/93 ساعت3-1، 13/2/93 ساعت12-8 و 3-1 ، 20/2/93 ساعت12-8 و 3-1 ،27/2/93 ساعت12-8 و 5-1  

قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری - چهارشنبه 30 بهمن ماه 1392
درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری آقای ترابی گروه برادران - ساعت 5-1 مورخ 21/11-1/12-12/12-19/12-1/2-22/2 دوشنبه و فقط 28/1 پنجشنبه برگزار می گردد. گروه خواهران مورخ 21/11-28/11-5/12 عصر -19/12 صبح -18/ 1عصر -28/1عصر پنجشنبه -15/2 عصر برگزار می گردد.  

قابل توجه دانشجویان گرامی رشته کامپیوتر - شنبه 24 اسفند ماه 1392
جلسه توجیهی پروژه گرایش نرم افزار و علوم کامپیوتر( استاد:آقای مهندس نیک رو) شنبه مورخ23/1/93 ساعت 12-9 برگزار می گردد. حضور دانشجویان الزامی است.  

قابل توجه دانشجویان گرامی رشته کامپیوتر - شنبه 24 اسفند ماه 1392
جلسه توجیهی پروژه گرایش مهندسی فناوری اطلاعات (استاد:خانم مهندس طاوسی) دوشنبه مورخ 18/1/93 ساعت12-8 برگزار می گردد. حضور دانشجویان الزامی است.  

قابل توجه دانشجویان گرامی رشته کامپیوتر - شنبه 24 اسفند ماه 1392
جلسه توجیهی پروژه گرایش مهندسی فناوری اطلاعات (استاد:خانم مهندس نوع خواه) چهارشنبه مورخ 27/1/93 ساعت5-1 برگزار می گردد. حضور دانشجویان الزامی است.  

قابل توجه دانشجویان گرامی رشته زیست شناسی - شنبه 24 اسفند ماه 1392
کلاس کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی (استاد: خانم بصیری) سه شنبه مورخ 2/2/93 برگزار نمی گردد.  

قابل توجه دانشجویان گرامی رشته مهندسی کشاورزی - شنبه 24 اسفند ماه 1392
کلاس آمار ( استاد: خانم عبدالباقی) 17/1/93 از ساعت 11 برگزارمی گردد.  

قابل توجه دانشجویان گرامی رشته حسابداری و مدیریت - چهارشنبه 14 اسفند ماه 1392
کلاس پول وارز و بانکداری( استاد: آقای نصیری نژاد) سه شنبه مورخ 20/12/92 و چهارشنبه مورخ 10/2/93 برگزار نمی گردد.  

قابل توجه دانشجویان گرامی رشته مهندسی کشاورزی - چهارشنبه 14 اسفند ماه 1392
برنامه زمانبندی شیمی عمومی (استاد:خانم سیفی) چهارشنبه ها ساعت 12-10و3-1 مورخ 14/12/92، 20/1/93، 3/2/93، 17/2/93، 24/2/93  

قابل توجه دانشجویان گرامی رشته مهندسی کشاورزی - چهارشنبه 14 اسفند ماه 1392
برنامه زمانبندی شیمی آلی ( استاد : خانم سیفی) چهارشنبه ها ساعت 10-8 مورخ 20/1/93، 3/2/93، 17/2/93، 24/2/93،  

قابل توجعه دانشجویان رشته کشاورزی - سه شنبه 13 اسفند ماه 1392
تاریخ تشکیل آزمایشگاه هیدرولوژی مورخ 30/2 لغو و جبرانی آن مورخ 19/1/93 ساعت 12-8 می باشد. و درس هیدرولوژی 19/1 لغو و جبرانی آن 20/12/92 ساعت 12-8 می باشد.  

قابل توجه دانشجویان گرامی رشته مهندسی کشاورزی - پنج شنبه 08 اسفند ماه 1392
کلاس رسم فنی (استاد: جناب آقای مهندس نصرنیا) چهارشنبه مورخ 21/12/92 برگزار نمی گردد. جبرانی 24/2/93 ساعت 12-8 برگزار خواهد شد..  

قابل توجه دانشجویان گرامی رشته مدیریت بازرگانی - شنبه 10 اسفند ماه 1392
برنامه زمانبندی کلاس مدیریت استراتژیک سه شنبه ها مورخ 20/12/92 ساعت10-8، 19/1/93 ساعت10-8، 26/1/93 ساعت5-1، 2/2/93 ساعت 10-8، 16/2/93 ساعت 3-1  

قابل توجه دانشجویان گرامی رشته حسابداری و مدیریت(کلیه گرایشها) - شنبه 10 اسفند ماه 1392
برنامه زمانبندی کلاس مدیریت رفتار سازمانی سه شنبه ها مورخ 13/12/92ساعت12-10، 20/12/92 ساعت 12-10، 19/1/93 ساعت 12-10، 26/1/93 ساعت 5-1، 2/2/93 ساعت 12-10، 9/2/93 ساعت 12-10 و 3-1، 30/2/93 ساعت 12-10  

قابل توجه دانشجویان گرامی - دوشنبه 05 اسفند ماه 1392
با توجه به تغییرات بوجود آمده در برنامه کلاسی، حتمابرنامه جدید را ملاحظه فرمایید.  

قابل توجه دانشجویان گرامی رشته مهندسی کشاورزی - پنج شنبه 08 اسفند ماه 1392
کلاس فرآوری تولیدات دام و طیور ( استاد: جناب آقای مهندس ملک پوری) پنجشنبه مورخ 22/12/92 برگزار نمی گردد. جبرانی چهارشنبه مورخ 27/1/93 ساعت 12-8 و3-1 برگزار خواهد شد.  

قابل توجه دانشجویان رشته کشاورزی آب و خاک - سه شنبه 16 مهر ماه 1392
تغییر تاریخ تشکیل کلاس آز رسم فنی و نقشه کشی به شرح ذیل اعلام می گردد: 21/12 ساعت 5-1 و24/2 ساعت 12-8 برگزار و31/2 لغو می گردد.  

قابل توجه دانشجویان رشته کشاورزی - دوشنبه 21 بهمن ماه 1392
ساعات اضافه شده به تشکیل کلاس درس مدیریت و حسابداری رشته های اقتصاد کشاورزی-مدیریت آبادانی روستا- علوم دامی به شرح ذیل اعلام می گردد.چهارشنبه ها ساعت 12-8 تاریخهای 7/12-27/1-31/2 برگزار می گردد.  

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت و حسابداری - دوشنبه 21 بهمن ماه 1392
ساعات اضافه شده به تشکیل کلاس درس اقتصاد کلان به شرح ذیل اعلام می گردد.روز یکشنبه ساعت 12-8 تاریخهای 4/12-7/2-14/2 برگزار می گردد.  

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر - يكشنبه 20 بهمن ماه 1392
تاریخ و روز تشکیل کلاس درس اصول طراحی پایگاه داده و تجارت الکترونیک بشرح ذیل تغییر یاقت: اصول طراحی پایگاه : 26/11-10/12-(17/ 12ساعت5-1)-24/12-30/1-13/2-20/2-3/3 ساعت 12-8 و تجارت الکترونیک 26/11-10/12-(17/12 ساعت 12-8)24/12-30/1-13/2-20/2-3/3 ساعت 5-1  

مهم .مهم قابل توجه دانشجویان کامپیوتر -
درس آز مدارهای الکتریکی 1 مهندس میرطاوسی پنجشنبه مورخ 1/12/92 - 15/12-21/1-4/2-18/2 ساعت 12-8برگزار می گردد.  

قابل توجه دانشجویان ترم آخر - چهارشنبه 19 تیر ماه 1392
ارائه کلیه دروس بویژه دروس آزمایشگاهی ترم 9 در همه رشته ها منوط به حد نصاب رسیدن تعداد دانشجو در آن درس می باشد برای این منظور دانشجویان متقاضی تا تاریخ 25/11/92 به واحد برنامه ریزی اعلام درخواست نمایند.  

قابل توجه دانشجویان ترم آخر - چهارشنبه 19 تیر ماه 1392
با توجه به ارائه دروس ترم بهارطبق سرفصل از ترمهای(2-4-6-8 -) می باشد دانشجویانی که درس عملی و یا آزمایشگاهی دارند که از ترم فرد می باشد و در این نیمسال ارائه نشده است ضروریست تا تاریخ 25/11/92واحد برنامه ریزی را مطلع سازند. قابل ذکر است درخواست ارائه دروس بعد از این تاریخ و صدور مجوز امکان پذیر نمی باشد.  

مهم مهم : قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی - سه شنبه 28 آبان ماه 1392
درس کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی آقای عابدیان و سمینار مسائل بازاریابی آقای نورشرق 17/11/92 برگزار نمی گردد.جبرانی 18/2/93 می باشد  

قابل توجه دانشجویان رشته زیست شناسی سه شنبه 19 آذر ماه 1392
کلاس پروتوزئولوژی خانم ریسمانی مورخ 17/11/92 برگزار نمی گردد جبرانی 18/2/93می گر دد.  

قابل توجه دانشجویان گرامی - شنبه 05 بهمن ماه 1392
صدور گواهی اشتغال به تحصیل روزهای شنبه،دوشنبه،چهارشنبه امکانپذیر است.  

آیین نامه جدید - دوشنبه 07 مرداد ماه 1392
قابل توجه دانشجویان متقاضی مهمانی به سایر مراکز و واحدها با توجه با افزایش مبلغ شهریه قسمت پیوست فایل مذکور ( آیین نامه جدید )را مطالعه نمایند.   بيشتر...

اخبار فرهنگی

RSS
 
4/10/1392  --  ثبت مشخصات دانشجویان عضو انجمن علمی دانشجویی
ثبت مشخصات دانشجویان عضو انجمن علمی دانشجویی

از دانشجویان عضو انجمن علمی دانشجویی خواهشمندیم جهت ثبت مشخصات خود به سایت زیرمراجعه نمایید. www.reg.ssamsrt.ir
24/10/1392  --  انتخاب درس اختیاری حفظ جزءسی قران کریم
انتخاب درس اختیاری حفظ جزءسی قران کریم

قابل توجه دانشجویان گرامی به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند حفظ جزءسی قران کریم که یکی از دروس اختیاری می باشد بدون پرداخت شهریه بوده و در معدل تاثیر گذار است.از علاقه مندان خواهشمندیم جهت انتخاب این درس در زمان انتخاب واحد اقدام نمایید.
  --  ثبت نام اردوی مشهد مقدس ویزه دانشجویان ثبت نام شده در لیست اسامی ازدواج دانشجویی


قابل توجه دانشجویان گرامی از دانشجویانی که در سال 1392-1391 مدارک ازدواج دانشجویی خود را تحویل دانشگاه داده اند،خواهشمندیم جهت شرکت در اردوی مشهد مقدس وثبت نام به آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایید. www.ezdevaj.nahad.ir
  --  پیشاپیش دهه کرامت بر دانشجویان مبارک باد


امام صادق(ع)پیش از ولادت كریمه آل محمد(ص) فرمود: خدا را حرمى است و آن مكه است،امیرمؤمنان را حرمى است و آن كوفه است،و ما اهل بیت را حرمى است وآن قم است.بزودى بانویى به نام فاطمه از تبار من در آن جا دفن شود كه هر كس به زیارتش بشتابد،بهشت بر او واجب مى گردد. برای دیدن ادامه مطلب به آدرس زیرمراجعه کنید http://dhf-pnu.iran.sc/post2.php
  --  ولادت حضرت معصومه برتمامی شیعیان مبارک باد


حضرت فاطمه معصومه (س) در روز اول ذيقعده سال 173 هجري، در شهر مدينه چشم به جهان گشود. اين بانوي بزرگوار، از همان آغاز، در محيطي پرورش يافت که پدر و مادر و فرزندان، همه به فضايل اخلاقي آراسته بودند. عبادت و زهد، پارسايي و تقوا، راستگويي و بردباري، استقامت در برابر ناملايمات، بخشندگي و پاکدامني و نيز ياد خدا، از صفات برجسته اين خاندان پاک سيرت و نيکو سرشت به شمار مي رفت. پدران اين خاندان، همه برگزيدگان و پيشوايان هدايت، گوهرهاي تابناک امامت و سکان داران کشتي انسانيت بودند. ادامه در وبلاگ فرهنگی
  --  مقدم دانشجویان جدیدالورودمبارک باد


مسئول امورفرهنگی
  --  قابل توجه دانشجویان گرامی


قابل توجه برادران و خواهران دانشجو دانشگاه پیام نور مرکز دهاقان به منظور افزایش مشارکت حداکثری در انجام برنامه های فرهنگی و بهره گیری از پتانسیل فکری دانشجویان، برگزار می کند. **فراخوان بزرگ طرح های فرهنگی** دانشجویان علاقمند و دارای ایده های مؤثر فرهنگی می توانند ضمن مراجعه به امور فرهنگی دانشگاه نسبت به تکمیل فرم های مذکور اقدام نمایند. بدیهی است ضمن تقدیر از طرح های برتر از صاحب طرح نیز در برنامه ریزی و اجرای هرچه بهتر طرح استفاده خواهد شد ویا به سامانه ثبت نام آنلاین پایگاه فرهنگی دانشگاه به آدرسwww,dhf-pnu.iran.scمراجعه کرده و درقسمت علاقه مندی ها کلمه ی ((همکاری))را وارد کنید
  --  گزارشی ازفعالیت های فرهنگی دانشگاه


مرا جعه به پایگاه اینترنتی فرهنگی به آدرسwww.dhf-pnu.iran.sc
  --  مسابقه


برای شرکت درمسابقه فرهنگی به آدرسwww.dhf-pnu.iran.sc
  --  بیانیه دانشگاه پیام نور واحد دهاقان پیرامون اهانت به ساحت پیامبر اکرم (ص)


دانشگاهیان و فرهیختگان گرامی : بی شک اسلام ناب محمدی (ص) که امام (ره) از آن به عنوان اسلام ظلم ستیز و عدالت خواه نامبرده اند با خوی استکباری دشمنان اسلام ، بویژه دولت غاصب صهیونیسم و آمریکای جنایتخوار هم خوانی ندارد .اکنون که بیداری اسلامی جهان را متاثر کرده است و موج اسلام خواهی اروپا و آمریکا را در نوردیده است ، محور آمریکایی - صهیونیستی با اهانت به ساحت پیامبر رحمت و مهربانی ، عقده گشایی کرده و تلاش دارد با رو در رو قرار دادن ادیان آسمانی انتقام گیری کند . دانشگاهیان پیام نور واحد دهاقان با محکوم کردن این اهانت گستاخانه به خاتم الانبیا و مسلمانان ضمن ارج نهادن به هوشیاری و همبستگی مسلمانان جهان اعلام می دارد چنین حرکتهایی نمی تواند خدشه ای به بیداری اسلامی و موج اسلام خواهی در جهان وارد کند و آمریکا و صهیونیسم که به پایان خط سلطه نزدیک می شوند شکست خورده اصلی این ماجرای مذبوحانه خواهند بود . روابط عمومی دانشگاه پیام نور واحد دهاقان
1
  پرتال اخبار پیام نور 

مناسبت ها

ولادت حضرت معصومه وروزدخترمبارک باد.

     
تصاويردهاقان

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 281371
Visitors بازديد هاي امروز: 83
Visitors بازديد هاي ديروز: 215
  جستجو در پورتال 

عبارت:  جستجو

Ariana Informatics Group
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا